Силвия Веселинова
Собственик и управител

+359 894 304 308
idea.building@gmail.com
Личен уеб сайт: silvia-veselinova.com

Гергана Цветкова
Управител

+359 887 581 575
idea.building@gmail.com

Христиан Гълъбов
Управител

+359 894 304 307
idea.building@gmail.com

Ася Славова
Реклама и маркетинг комуникации

+359 894 304 306
idea.building@gmail.com

Таня Тонева
Отдел продажби и връзки с клиенти

+359 894 304 310
idea.building@gmail.com

Младена Манолова
Отдел продажби и връзки с клиенти

+359 89 0303 005
idea.building@gmail.com

Руслана Сиромахова
Отдел продажби и връзки с клиенти

+359 898 624 490
idea.building@gmail.com

Юлия Цале
Връзки с институции

+359 893 420 106
idea.building@gmail.com

Надежда Михайлова
Връзки с институции

+359 894 304 316
idea.building@gmail.com

Виолина Стойнева
Отдел финанси и връзки с клиенти

+359 895 532 211
idea.building@gmail.com

Диана Георгиева
Отдел финанси

+359 894 304 320
idea.building@gmail.com

Деница Еленкова
Отдел Финанси

+359 890 303 004
idea.building@gmail.com

арх. Георги Ботев
Инвеститорски контрол

+359 888 930 360
idea.building@gmail.com

Теодора Аврамова
Технически контрол

+359 897 818 253
idea.building@gmail.com

Ивайло Григоров
Инвеститорски контрол

+359 894 304 319
idea.building@gmail.com

Димитър Кисьов
Строителен контрол

+359 894 304 317
idea.building@gmail.com

Младен Младенов
транспорт и логистика

+359 889 33 20 64
idea.building@gmail.com