Project Description

Сграда 33

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Сграда 33

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
гр. София, НСА

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ
2021 г

ОБЩА ПЛОЩ
2200 РЗП

ЕКИП

стартиране на строителството

10%