Технически ръководител

Търсим да назначим ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ за новите си обекти.

ОТГОВОРНОСТИ:

  • Осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;
  • Упражнява контрол на строителната площадка;
  • Подробно проучва ПСД и работните чертежи;
  • Разглежда и предава работните проекти на изпълнителите;
  • Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;
  • Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
  • Контролира допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо обслужване, модификации или отстраняване на повреди.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

  • Завършено образование в областта на строителството – минимум строителен техникум, кандидати с висше строително образование са с предимство;
  • Опит като технически ръководител или строителен техник – 5 години, предимство е опита в жилищно строителство;
  • Шофьорска книжка.

 

Категория: Строителство
Работно време: Пълен работен ден
Локация: София

Кандидатствай за тази позиция

Позволени формати: .pdf, .doc, .docx
Свободни имоти