Project Description

Две жилищни сгради Студентски град

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Две жилищни сгради Студентски град

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Гр. София, ж.к Студентски град, бл. 68Б и бл. 68 А

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ
2018г
2019 г

ОБЩА ПЛОЩ
8112 РЗП

ЕКИП