Project Description

Комплекс Монтевидео 1-ва част

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Първа сграда от комплекс Монтевидео

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
гр. София, ул. Монвтевидео 17

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ
2017 г

ОБЩА ПЛОЩ
4 950 РЗП

ЕКИП