Project Description

бул. Черни връх 172

ЖИЛИЩНА СГРАДА
Черни връх

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
гр. София, бул. Черни връх 172

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ
2021 г

ОБЩА ПЛОЩ
2 290 РЗП

ЕКИП

разрешение за ползване

100%