Етаж Обект м2 Общи Всичко Мазе № Тераса Цена /м2/ Крайна цена без мазе Изложение Крайна цена с мазе Статус Детайли

-1 Паркомясто 01 12 10000 Продадено
-1 Паркомясто 03 12 10000 Свободен
-1 Паркомясто 04 12 10000 Продадено
-1 Паркомясто 05 12 10000 Свободен
-1 Паркомясто 06 12 10000 Продадено
-1 Паркомясто 07 12 10000 Продадено
-1 Паркомясто 08 12 10000 Продадено
-1 Паркомясто 09 12 10000 Продадено
-1 Гараж 14 със склад 22,47 25,43 47,90 15500 Продаден
-1 Гараж 16 със склад 21,65 24,50 46,15 15500 Продаден
-1 Гараж 17 със склад 19,94 22,57 42,51 15500 Свободен
-1 Гараж 18 със склад 21,4 24,22 45,62 15500 Продаден
-1 Гараж 19 18,13 20,52 38,65 14500 Свободен
-1 Гараж 20 17,02 19,26 36,28 14500 Продаден
-1 Гараж 21 17,02 19,26 36,28 14500 Продаден
-1 Гараж 22 18,13 20,52 38,65 14500 Продаден
-1 Гараж 23 18,13 20,52 38,65 14500 Продаден
-1 Гараж 24 18,13 20,52 38,65 14500 Продаден
-1 Гараж 25 18,13 20,52 38,65 14500 Продаден
-1 Гараж 26 18,13 20,52 38,65 14500 Продаден
-1 Гараж 27 18,13 20,52 38,65 14500 Свободен
-1 Гараж 28 18,13 20,52 38,65 14500 Свободен
-1 Гараж 34 със склад 20,29 22,96 43,25 15500 Продаден
1 Гараж 08 21,68 4,04 25,72 15000 Продаден
1 Гараж 07 19,77 3,69 23,46 14000 Продаден
1 Гараж 10 17,22 3,21 20,43 14000 Продаден
1 Гараж 11 17,47 3,26 20,73 14000 Продаден
1 Външно паркомясто 10 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 11 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 14 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 17 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 18 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 24 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 25 12,5 6000 Продадено
1 Външно паркомясто 26 12,5 6000 Продадено
1 Ап. А01 46,33 7,87 54,20 склад 42 8,31 изток Продаден
1 Ап. Б01 67,84 11,52 79,36 склад 43 46,5 980 109473 изток/юг 110973 Свободен виж
2 Ап. А04 52,05 10,00 62,05 склад 2 север/изток Продаден
2 Ап. Б05 44,36 8,52 52,88 склад 31 изток Продаден
2 Ап. А07 50,14 8,71 58,85 север/запад Продаден
2 Ап. А08 81,65 14,57 96,22 север/запад Продаден
3 Ап. А12 66,2 12,47 78,67 склад 19 север/изток Продаден
3 Ап. А14 50,14 9,07 59,21 склад 21 север Продаден
4 Ап. Б17 79,2 14,82 94,02 склад 29 изток/запад Продаден
4 Ап. А19 58,8 11,30 70,10 склад 24 6,23 север/изток Продаден
5 Ап. А26 53,54 10,09 63,63 склад 28 4,25 1200 81456 север/изток 83456 Свободен виж
5 Ап. А27 49,25 8,91 58,16 склад 32 75608 север/изток 77108 Свободен виж
5 Ап. А28 50,14 9,07 59,21 склад 33 север Продаден
6 Ап. А31 67,91 12,04 79,95 склад 38 60,82 север/изток Продаден
6 Ап. А32 102,34 18,15 120,49 склад 39 53,71 север/юг Продаден
6 Ап. Б26 79,78 13,58 93,36 склад 40 86,28 980 147061 изток/юг/запад 148561 Свободен виж

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com