Етаж Обект м2 Общи Всичко Мазе № Тераса Цена /м2/ Крайна цена без мазе Изложение Крайна цена с мазе Статус Детайли

-1 Паркомясто 01 12
-1 Паркомясто 03 12 10000 Свободен
-1 Паркомясто 04 12
-1 Паркомясто 05 12
-1 Паркомясто 06 12
-1 Паркомясто 07 12
-1 Паркомясто 08 12
-1 Паркомясто 09 12
-1 Гараж 14 със склад 22,47 25,43 47,90
-1 Гараж 16 със склад 21,65 24,50 46,15
-1 Гараж 17 със склад 19,94 22,57 42,51
-1 Гараж 18 със склад 21,4 24,22 45,62
-1 Гараж 19 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 20 17,02 19,26 36,28 15000 Свободен
-1 Гараж 21 17,02 19,26 36,28
-1 Гараж 22 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 23 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 24 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 25 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 26 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 27 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 28 18,13 20,52 38,65
-1 Гараж 34 със склад 20,29 22,96 43,25
1 Гараж 08 21,68 4,04 25,72
1 Гараж 07 19,77 3,69 23,46
1 Гараж 10 17,22 3,21 20,43
1 Гараж 11 17,47 3,26 20,73
1 Външно паркомясто 10 12,5
1 Външно паркомясто 11 12,5
1 Външно паркомясто 14 12,5
1 Външно паркомясто 17 12,5
1 Външно паркомясто 18 12,5
1 Външно паркомясто 24 12,5
1 Външно паркомясто 25 12,5
1 Външно паркомясто 26 12,5
1 Ап. А01 46,33 7,87 54,20 склад 42 8,31 изток
1 Ап. Б01 67,84 11,52 79,36 склад 43 46,5 изток/юг
2 Ап. А04 52,05 10,00 62,05 склад 2 север/изток
2 Ап. Б05 44,36 8,52 52,88 склад 31 изток
2 Ап. А07 50,14 8,71 58,85 север/запад
2 Ап. А08 81,65 14,57 96,22 север/запад
3 Ап. А12 66,2 12,47 78,67 склад 19 север/изток
3 Ап. Б09 49,07 9,61 58,68 юг/запад
4 Ап. Б18 48,53 8,96 57,49 юг/запад
4 Ап. Б19 48.88 9,02 57.9 север/изток
5 Ап. А26 53,54 10,09 63,63 склад 28 4,25 север/изток
5 Ап. А27 49,25 8,91 58,16 склад 32 север/изток
5 Ап. А28 50,14 9,07 59,21 склад 33 север
6 Ап. А31 67,91 12,04 79,95 склад 38 60,82 север/изток
6 Ап. Б27 90.68 106,65 склад 22 49,73 запад/изток Продаден
6 Ап. Б26 79,78 13,58 93,36 86,28 изток/юг/запад Продаден

За допълнителна информация потърсете:
Ася Славова +359 / 894 304 306
Таня Тонева +359/894 304 310

или ни пишете на:
idea.building@gmail.com